ويدئوها

ازويدئوهاي دكتر سولماز رستمي كه از فعاليت هاي داروخانه ، محصولات داروخانه ، جشنواره هاي تخفيفي و تبريك هاي دكتر سولماز رستمي درمناسبت هاي مختلف ،گرفته شده ديدن فرماييد