شرایط استفاده

 

1-قبل از ثبت سفارش خود با تماس تلفني از موجودي محصول مورد نظر خود اطمينان حاصل كرده ام.
2-نام، ادرس، شماره تماس، كدپستي و كليه اطلاعات خود را به درستي وارد كرده ام.
3-در زمان تحويل، در ادرس وارد شده حضور دارم.
4- روش خريد ، روش پرداخت ، روش ارسال ، قوانين و مقررات را مطالعه كرده ام و تاييد مي نمايم.