مجوزهای داروخانه

 

پروانه تاسیس داروخانه

                                                 پروانه تاسیس داروخانه   

 

 

پروانه مسئول فنی داروخانه دکتر سولماز رستمی

                   پروانه مسئول فنی داروخانه دکتر سولماز رستمی

 

 

مجوز فروش اینترنتی داوخانه

                                    مجوز فروش اینترنتی داوخانه

 

تایید نماد اعتماد الکترونیکتایید نماد اعتماد الکترونیک